MUsp EI-kanal
MU dörrar TM SVÄNGDÖRRAR MUhk >> SKJUTDÖRRAR MUkli >> TELESKOPSKJUTDÖRRAR MUklite >> MELLANVÄGGSFÖNSTER MUi >> EI-KANAL MUsp >> MUK DÖRRAR MUk >> BLADSVÄNGDÖRRAR MUh >> Teknisk info Teknisk info Måttabell Måttabell
MUsp elpanel är utveclad för avveckla problemen från en traditionell dörsidaelpanel. MUsp:s ekonomiska fördelar kommer fram vid montage och elinstallation. MUsp elpanels fördelar: MUsp monteringstidpunk / dörrmonage   SP element kan monteras före montering av karm, då sänkta innertak är öppna MUsp elpanel är förberedd till Hedcom kanalhögtalarelement och slät hygienisk panel-lock   Kanalväljar och högtalarinstallation är enkel och snygg. Komponenter fästes i luckspår med jordskruvfäste MUsp täckskivans dos håltagning   Dos trycks i SP ränna  me färdig Ductel fäste och lock kapas rakt av som i kabelrännor vid dosmontage MUsp demontering av lockpanel   SP lockpanel har inga skruvfästen, bara en enkel klickfäste MUsp timing av elinstallation   SP-dos montering och eldragning kan utföras vid önskad tidpunkt, även före montering av dörrkarm MUsp elpanel kan planeras till önskad höjd   sp kan planeras även ovanför sänkta takhöjd MUsp elpanel är möjligt att användas mot baksidan   Mellan sp och dörr monteras en mätt regel andra sidan, mot vägg plåt byggs på en väggregel. På plåtsida kan via   håltagning monteras några eldosor MUsp elpanel är vid beov lätt att komplettera med flera detaljer   Sp lock kan demonteras utan skruvning, behöver inte att öppna alla doslock MUsp är först dB och El testat i Finland   Dörrelement: storlek till element möjlig dörr överdel/övrefönster sp måste söka en separat godkännande. Muovius Oy skapar dokument för godkännande till hela element efter varje enskild fall MUsp kan ha samma ytbehandling som dörr   Med RST dörrkarm sp normalt anodiserad MUsp justerbar efter väggtjokklek som andra MU  karm MU sp elpanel kan kopplas till MU dörr, MUiYlo överdel, MUiYuo stängdöverdl, MUini övre fönsterrad, MUiLs glasvägg och MUiVlsu kundluckadel. Man får en sammanhängande glasväggskonstruktion till en hel öppning, vägg till vägg • Till MUsp är det lätt att montera dörrkarm, kopplas på spåren i sp
Rekolansuora 1 | FI 63300 Alavo +358 (0)50 591 0776 | mu@muovius.fi